Ιστορία του Γεωπάρκου

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων (EGN)

Γεωπάρκο Τηθύος
Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε ένα πρωτότυπο τρόπο για τον γεωτουρισμό στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ESPΑ του ΙΓΜΕΜ-EKBAA, δημιουργούμε μια αίτηση για να ενταχθεί μια περιοχή εντός των ορίων των περιφερειών Γρεβενών-Κοζάνης ως μέρος του Διεθνούς Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO. Το Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρκων έχει ως βασικό σκοπό να συμπεριλάβει ως μέλη του γεωγραφικές περιοχές της Γης όπου η γεωλογική κληρονομιά βρίσκεται στο επίκεντρο δράσεων για την περιβαλλοντική προστασία, την εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων (EGN)
Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 .  Το  Δίκτυο συνέστησαν 4 φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται περιοχές με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέροναπό την Γαλλία, την Ισπανία , τη Γερμανία και την Ελλάδα. Η ιδιότητα του μέλους του EGN διαρκεί 4 χρόνια, μετά το τέλος των οποίωνυποβάλλεται σε επαναξιολόγηση από διεθνή επιτροπή. Σήμερα περιλαμβάνει 64 θέσεις σε 22 χώρες.

Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO (GGN)
Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 Τα  μέλη του συνεργάζονται μεταξύ τους , αλλά και με κρατικές αρχές , τοπικές κοινότητες και ιδιώτες, προκειμένου να εφαρμόσουν και να προωθήσουν μεθόδους για τη διατήρηση , περιφρούρηση, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση τηςγεωλογικής κληρονομιάς. Σήμερα περιλαμβάνει 111 θέσεις σε 32 χώρες. 
Επίσης να αναφέρουμε και τα 4 γεωπάρκα που υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα και αυτά είνα τα εξής:
  1. Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου (2000),
  2. Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη (2001),
  3. Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού (2009) και
  4. Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου (2010).
Διαχείριση των φυσικών, πολιτιστικών και επιστημονικών αξιοθέατων να γίνει έτσι ώστε να:
  1. Εξυπηρετήσει τις ανάγκες της περιοχής σε σχέση με την γεωεπιστημονική κληρονομιά, την έρευνα και τη διατήρηση.
  2. Προσελκύσει τόσο το επιστημονικό όσο και το ευρύ κοινό στην περιοχή του Γεωπάρκου για την προώθηση των μοναδικώνγεωλογικών ιδιαιτεροτήτων του.
  3. Επεκτείνει και να συντονίσει τον τουρισμό στην περιοχή του Γεωπάρκου, αξιοποιώντας κυρίως υφιστάμενες υποδομές.
  4. Παρέχει επιλογές ανάπτυξης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί μια αυτοσυντηρούμενη οικονομική βάση της λειτουργίαςτης διαχείρισης Γεωπάρκου.
Τέλος, να πούμε και το που αποσκοπεί όλο αυτό το έργο δηλαδή τους σκοπούς του Γεωπάρκου, όπως ειναι η διατήρηση της Γεωλογικής μας κληρονομιάς, η εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωμάτωση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε ερμηνευτικές πινακίδες, φυλλάδια, κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης - εκπαίδευσης κ.α.  και ο Γεωτουρισμός, τόνωση των τοπικών κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να δημιουργηθούν και να αναπτυχτούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη διάδοση και την προώθηση επισκέψεων και περιηγήσεων.

You Might Also Like

0 comments